Nabídka

Nabízím Vám svou odbornou kvalifikaci.

Provádím odborné a kvalifikované oceňování movitého majetku pro účely právních úkonů (i plánovaných) zejména ve Zlínském kraji nebo podle Vaší potřeby i jinde.

Moje zaměření

Obor Ekonomika — odvětví Ceny a odhady se specializací na:

Moje kvalifikace

Oceňování provádím na základě:

Kontakt

odhady-zlin@volny.cz
www.odhady-zlin.cz
Mobil +420 602 770 897